اهداف

  • الگوسازی از دانشجویان نمونه
  • ترویج فرهنگ علم‌آموزی و پژوهش‌گری
  • ارتقاء انگیزه فعالیت‌های علمی و فرهنگی در میان ایشان
  • تشویق دانشجویان به پرورش همزمان ابعاد متعدد شخصیتشان در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگی و اخلاقی
  • هدایت دانشجویان برتر به تولید محصولات متنوع علمی-پژوهشی(مقالات، تالیف کتب، طرح‌های پژوهشی و ..