درباره سامانه

 
 جشنواره دانشجوی نمونه از ابتدا تلاشی در راستای تشویق دانشجویان به تربیت همه ابعاد وجودی خویش داشته است سیاستگذاری انتخاب دانشجویان ذوابعاد را، پیشیه خویش ساخته تا بتواند آندسته از دانشجویانی که از یکسو در عرصه آموزشی و پژوهشی دانشگاهی توانمند بوده و از سوی دیگر در عرصه اخلاق و فعالیتهای فرهنگی برجسته بوده اند را انتخاب نماید و با الگو سازی از این برگزیدگان چراغی برای راه سایر دانشجویان روشن نماید.
در ساختار جدید با تشکیل شورای عالی و شورای سیاستگذاری وظیفه سیاست‌گذاری و اجرای فرا وزارتی فراهم شده و کاستی‌های ناشی از ناهماهنگی اجرایی پیشین مرتفع گردیده است. نام «مراسم انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه» به «جشنواره دانشجوی نمونه» تغییر یافته و دبیرخانه دائمی جشنواره در محل سازمان دانشجویان استقرار یافته است.
طراحی نشان جشنواره برای نخستین بار ، تندیس و لباس دانشجویان نمونه از دیگر تحولات این جشنواره نسبت به سال های گذشته می باشد همچنین جوایز ارتقاء یافته در شیوه نامه جشنواره به هدیه نقدی، معرفی به بنیاد نخبگان، فرصت ادامه تحصیل بدون آزمون برای مقاطع پایین‌تر و فرصت مطالعاتی برای مقطع دکتری برای برگزیدگان کشوری تعیین شد.